We are under maintenance

We are under maintenance

Ukiyo® Spa đang nâng cấp

Chúng tôi xin thông báo rằng Ukiyo® Spa hiện đang tiến hành bảo dưỡng để nâng cao trải nghiệm của quý khách. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách trong thời gian này. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt lịch hẹn hoặc bất kỳ câu hỏi nào.

Xin cảm ơn sự ủng hộ và sự kiên nhẫn của quý khách. 

————

Attention valued customers!

We'd like to inform you that Ukiyo® Spa is currently undergoing maintenance to enhance your spa experience. We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding as we work to make your next visit even more delightful!

Feel free to contact us for appointments or any inquiries.

Thank you for your continued support and patience.

Quay lại blog