Christmas in July Promotion

Christmas in July Promotion

Lễ hội Giáng sinh Giữa Mùa hè đang ngày càng nhộn nhịp hơn tại NP Brows & Lashes x Ukiyo® Spa. Và cũng như NP Brows, Ukiyo® Spa đã chuẩn bị rất nhiều ưu đãi độc đáo cho mỗi ngày trong tuần:

Từ 15 - 31/07/2023:

 • Giảm 15% tất cả dịch vụ Tắm tẩy vào Thứ 2 - 4 - 6
 • Giảm 15% tất cả dịch vụ Body Massage vào Thứ 3 - 5 - 7

Không những vậy, khi đến sớm, bạn còn được thêm nhiều ưu đãi nữa đấy!

 • Giảm thêm 5% lịch hẹn Tắm tẩy & Body Massage từ 9h - 14h

Hãy dành thời gian trong lịch trình bận rộn hàng ngày để quan tâm hơn đến cơ thể và trí óc nhé, phần còn lại cứ để Ukiyo® Spa lo.

** Điều kiện & Điều khoản: 

 • Ưu đãi có giá trị từ ngày 15 - 31/07/2023.
 • Chỉ có thể sử dụng một chiết khấu khi mua các liệu trình. Khuyến mãi và phiếu quà tặng không thể được sử dụng kết hợp với nhau và chỉ có thể được sử dụng riêng lẻ.
 • Ukiyo® Spa có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyền hạn của mình.
 • Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Ukiyo® Spa sẽ là quyết định cuối cùng.

-----------------------
NP Brows & Lashes is bringing the festive spirit to Ukiyo® Spa this July! 🎄🌞 And just like NP Brows, Ukiyo® Spa has prepared special offers for each day of the week:

From July 15 - 31, 2023:

 • 15% OFF all Body Scrubs services on Monday - Wednesday - Friday
 • 15% OFF all Body Massage services on Tuesday - Thursday - Saturday

But wait, there's more! Early birds get additional benefits:

 • Additional 5% OFF for Body Scrubs or Body Massage appointments from 9AM - 2PM

Take a moment to pause from your hectic schedule and treat yourself to some much-needed self-care at Ukiyo® Spa. Let us take care of the rest while you indulge in relaxation and rejuvenation.

** Terms & Conditions: 

 • The promotion is valid from July 15 - 31, 2023. 
 • Only one discount can be used when purchasing treatments. Promotions and voucher can not be used in conjunction with one another, and can only be used separately.
 • Ukiyo® Spa reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
 • In the event of disputes, Ukiyo® Spa’s decision will be final.
Quay lại blog