Vietnamese Women's Day 2023

Vietnamese Women's Day 2023

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 2023!

Còn gì thích hơn khi được thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, và lại càng vui hơn khi được tận hưởng cùng bạn bè đúng không nào? 

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Ukiyo® Spa dành tặng ưu đãi khi bạn thư giãn cùng người thân và bạn bè. Từ ngày 05 – 25/10/2023:

 • Giảm 15% tất cả dịch vụ cho nhóm 2 người
 • Giảm 20% tất cả dịch vụ cho nhóm 3 người trở lên

Càng đông càng vui, lập kèo và ghé ngay Ukiyo® Spa nhé!

** Điều kiện & Điều khoản:

 • Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương trình ưu đãi hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều kiện và Điều khoản này
 • Chương trình ưu đãi bắt đầu từ 09:30 sáng ngày 05/10/2023và kết thúc vào 21:00 tối ngày 25/10/2023.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành.
 • Chương trình chỉ được áp dụng cho từng dịch vụ riêng lẻ và không được cộng dồn hoặc chuyển nhượng.
 • Chương trình không áp dụng cho sản phẩm bán lẻ hoặc phiếu quà tặng (voucher).
 • Lịch hẹn sẽ hoàn toàn tuỳ thuộc vào tình trạng lịch ở thời điểm đó, khách hàng nên đặt lịch hẹn trước.
 • Vui lòng đề cập đến Chương trình tại thời điểm đặt lịch để được hưởng ưu đãi.
 • Khách hàng vui lòng đến sớm 10 phút hoặc đúng giờ để đảm bảo thời lượng dịch vụ một cách trọn vẹn. Nếu đến trễ, thì thời lượng dịch vụ sẽ bị rút ngắn để đảm bảo lịch cho khách tiếp theo.
 • Trong trường hợp hủy hoặc dời lịch hẹn, phải được thực hiện trước ít nhất 24 giờ.
 • Lịch hẹn sẽ được xem như huỷ bỏ, nếu khách hàng không thông báo trước ít nhất 24 giờ.
 • Ukiyo® Spa có quyền thay đổi Điều kiện & Điều khoản của chương trình mà không cần phải thông báo trước.
 • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Ukiyo® Spa là quyết định cuối cùng.

 -----------------------

Happy Vietnamese Women’s Day 2023! 

What's better than relaxing after a long day of work? And even better when doing it with friends and family, of course!

For Vietnamese Women's Day this year, Ukiyo® Spa has a special treat for you and your loved ones. From October 05 – 25, 2023,

 • 15% OFF all services for groups of 2 people
 • 20% OFF all services for groups of 3 people or more

The more, the merrier! Gather your fam bam and head to Ukiyo® Spa for a delightful time!

** Terms & Conditions:

 • By availing of this Promotion, customers agree to abide by these Terms and Conditions.
 • This Promotion commences at 09:30AM on October and concludes at 09:00PM on October 25, 2023.
 • This Promotion is not valid in conjunction with any other offer, discount, or promotion.
 • The discount is applicable to individual services and cannot be combined or transferred.
 • Discounts are not applicable to retail products or gift vouchers.
 • Appointments are subject to availability and must be booked in advance.
 • Please mention the Promotion at the time of booking to avail the discount.
 • Late arrivals may result in a shortened treatment time to avoid inconvenience to other guests.
 • Cancellations or rescheduling of appointments must be made at least 24 hours in advance.
 • Failure to provide notice within the stipulated time will result in forfeiture of the appointment.
 • Ukiyo® Spa reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
 • In the event of disputes, Ukiyo® Spa’s decision will be final.
  Back to blog