Review Promotion

Review Promotion

Bạn đã có 1 trải nghiệm như thế nào tại Ukiyo® Spa? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn và tận hưởng những ưu đãi độc quyền trong tháng 8 này.

Từ ngày 10/08 - 30/08/2023:

 • Khi review dịch vụ tại Ukiyo® Spa trên 2 nền tảng bất kỳ (chọn 2 trong các nền tảng: Google Maps, TripAdvisor, Facebook Page, hoặc Instagram) để được giảm ngay 10% tất cả dịch vụ.
 • Chưa dừng lại ở đó: Giảm thêm 10% tất cả dịch vụ cho lịch hẹn trong khoảng thời gian 09:00 – 14:00

Đặt lịch hẹn thật đơn giản qua hệ thống online https://tinyurl.com/np-ukiyo hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi. Hẹn gặp bạn tại Ukiyo® Spa.

** Điều kiện & Điều khoản: 

 • Ưu đãi có giá trị từ ngày 10 – 30/08/2023.
 • Cung cấp hình chụp màn hình của ít nhất 2 review cho NP Team trước khi thanh toán để được áp dụng ưu đãi.
 • Chỉ có thể sử dụng một chiết khấu khi mua các liệu trình. Khuyến mãi và phiếu quà tặng không thể được sử dụng kết hợp với nhau và chỉ có thể được sử dụng riêng lẻ.
 • Ukiyo® Spa có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyền hạn của mình.
 • Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Ukiyo® Spa sẽ là quyết định cuối cùng.

---------------------------------------------
Had an amazing experience with us? Share your joy with the world and enhance your Ukiyo® Spa journey with exclusive discounts.

Between August 10 - August 30, 2023:

 • Leave a review of our spa services on 2 platforms of your choice (Google Maps, TripAdvisor, Facebook Page, or Instagram). Enjoy a fantastic 10% OFF on all Ukiyo® Spa services.
 • But wait, there's more: Receive an additional 10% OFF on appointments scheduled between 09:00AM and 02:00PM.

To avail these offers, simply book an appointment through our user-friendly online system https://tinyurl.com/np-ukiyo or send us a message to plan your next spa day.
Looking forward to welcoming you at Ukiyo® Spa.

** Terms & Conditions:

 • The promotion is valid from August 10 - 30, 2023.
 • Provide screenshots of 2 reviews minimum to NP Team at checkout to claim your discount.
 • Only one discount can be used when purchasing treatments. Promotions and voucher can not be used in conjunction with one another, and can only be used separately.
 • Ukiyo® Spa reserves the right to cancel our promotion or to change these Terms & Conditions at any time in its sole discretion.
 • In the event of disputes, Ukiyo® Spa’s decision will be final.
Back to blog